Uttalande angående Uppdrag granskning

Som framgår av dessa artiklar så är det mitt företag Hemulen som är ämne för kvällens avsnitt, "Det lagliga knarket", som sänds 2015-02-11, kl 20.00. Här är hur avsnittet presenteras.
 
 
Det lagliga knarket
 
Piratpartister bakom dödlig drogförsäljning
 
Annas son dog av droger från Hemulen
 
Helt andra droger i paketet
 
Programmet kommer att kunna ses i SVT Play här (gissar vi):
 
Som Sveriges största RC-handel välkomnar vi denna granskning och hoppas på att programmet ger en allsidig bild av problemet med missbruk och belyser detta från flera olika håll och ger en god service till sina tittare i form av en välbalanserad och faktagranskad dokumentär baserad på sakliga uttalanden av vederhäftiga källor som representerar olika ståndpunkter i form av aktuell forskning och beprövad erfarenhet på området gällande missbruk och vad man skall göra åt det. Men sannolikheten för det i ett program som fällts fler gånger än vad som vore rimligt av Granskningsnämnden för Radio och TV  är nog erbarmerligt dålig. De har ju övergett dokumentärfilmens format till förmån för spännande vinklingar som ger mera drama. Ordet förnedrings-TV ligger inte långt borta. Som synes av artiklarna ovan.
 
I korthet är vi ett företag som andra som erbjuder en produkt och iden med att sälja denna produkt är INTE att någon skall må illa eller dö av den. Det vore en rätt dålig affärside nämligen. Att ha som ide att avverka sina kunder fortast möjligt. Men som artiklarna ovan visar är det exakt så iden med verksamheten kommer att framställas och presenteras, att den går ut på att sälja död för profit. Vilket inte på något vis är sant.
 
Därför vill vi från Hemulens sida presentera vår berättelse, i form av två meddelanden. 
 
Först vill vi gärna berätta för Anna Ström att vår sida av saken är att vi har gjort vad vi har kunnat för att det som hände hennes son Dennis inte skulle hända alls. Men vi förstår även om Anna inte är ett dugg intresserad av att läsa detta. Men om Anna för sin sorgbearbetning behöver en orsak, en konkret anledning till att hennes son är död och Uppdrag Granskning passar på att utnyttja detta och följer efter henne med en kamera så att hon kan berätta sin historia om sorg och elände där vi och ingen annan utmålas som orsaken, så välkomnar vi det med öppna armar. Vi skulle förstås aldrig sålt just detta paket till din vuxne son, men det kunde vi förstås inte på något sätt veta om före. Detta ber vi oreserverat om ursäkt för. Det var vårt fel. Vi är orsaken. Mer om vad vi försökt göra i meddelandet nedan.
 
Det andra meddelandet handlar om reportaget i sig och de saker som Uppdrag Granskning inte kommer att berätta om men som hör till ämnet.